Kommersiella lokaler

Fastighetsägare,
Förutom nya franchisetagare är vi alltid intresserade av nya affärslokaler. Om du letar efter en lämplig hyresgäst till din affärslokal kan du kontakta vår Country Manager Ricky Simonsson (antingen genom kontaktuppgifterna på denna sida eller genom kontaktformuläret).

Ladda ner vår restaurangbroschyr här.

En Subway®-restaurang anpassar sig efter lokalen och är flexibel utefter lokalens förutsättningar. Vi kommer först att diskutera den tillgängliga platsen, varefter vårt svenska team kommer att granska den föreslagna platsen i förhållande till våra nuvarande etableringar och planer för området. Vårt arbete blir enklare och snabbare om du kan skicka oss en planritning över lokalen i DWG-format.

Det finns Subway®-restauranger i gallerior, där vi verkar inom våra egna väggar såväl som i miljöer av food court-typ. Utöver dessa är högtrafikerade citylägen och transportcentra utmärkta affärslokaler för oss.

Restauranger inkluderar vanligtvis tre olika utrymmen: ett kundutrymme som är bekant för kunderna, ett försäljningsområde och bakutrymmen där de nödvändiga förberedelserna för verksamheten görs. Det bakre utrymmet rymmer även kylförråd, diskmaskiner, torrvaruförråd och andra nödvändiga hjälpfaciliteter. Utrymmesbehovet på våra restauranger varierar mellan 60 och 150 m2.

Detaljer relaterade till konstruktionen inkluderar placeringen av golvbrunnar (1-2) och vattenpunkter (3-5). När det gäller el är det bra att veta att för utrustning behöver vi ca 3 x 40 A och kapaciteten på elcentralen måste vara minst 3 x 50 A. Att klargöra dessa frågor är ofta ett samarbete mellan oss och hyresvärden.

Ofta går vi efter ett telefonsamtal vidare med att arrangera ett gemensamt möte och tillsammans utvärdera ärendet.

Ta kontakt

Om du har frågor kring att bli franchisetagare eller har frågor om Subway® vänligen kontakta vår Country Manager.

ATT BLI FÖRETAGARE

AFFÄRSLOKALER

FAQ

TA KONTAKT